آنالیز آماری

Step 1 of 2

50%
  • با فرمت اس پی اس اس یا اکسل
  • اهداف پژوهش مطابق با پروپوزال در فایل وورد بارگزاری کنید
  • ابزار پژوهش و توضیحات مربوط به آنراشامل نمره گذاری در فایل وورد بارگزاری کنید
  • در صورتی که آنالیز شما توسط استاد محترم آماری انجام شده فایل خروجی را در این قسمت بارگزاری کنید
  • ایمیل خود را برای اعلام هزینه و زمان انجام کار آماری وارد کنید.