وقتی مقاله اتان را در یک مجله ساب میت می کنید مراحلی را طی می کند که گاهی اوقات حتی گیج کننده هستند در این مقاله اصطلاحات موجود در سیستم های آن لاین داوری مقاله را توضیح می دهیم:

Manuscript submitted: به این معنی است که مقاله شما با موفقیت ارسال شده و توسط نویسندگان تایید شده است. بعد از این مرحله مقاله قبل از رسیدن به دست سردبیر توسط کارکنان مجله برای اینکه طبق فرمت مجله باشد کنترل میشود

Editor Invited: این مرحله ممکن است در تمام مجلات نباشد منظور این است که مقاله شما در انتظار پذیرفته شدن برای نظر دهی توسط یکی از  ادیتورهای مجله است

With Editor: در این مرحله مقاله در اختیار یک ادیتور است و یک غربالگری اولیه انجام می دهد که آیا مقاله شما برای مجله مناسب است یا نه اگر مقاله شما مناسب باشد برای داوری می رود وگرنه خیلی سریع وارد مرحله Decision in Process می شود و طی چند روز مقاله شما رد خواهد شد

Reviewer Invited: در این مرحله سردبیر تصمیم گرفته مقاله شما مناسب است و می تواند رای داوری ارسال شود اگر مقاله شما در این وضعیت باشد یعنی نامه دعوت برای داور ارسال شده ولی هنوز نپذیرفته که داوری را انجام دهداگر مقاله دوباره به وضعیت With Editor برگشت به این معنی است که داورها داوری را نپذیرفته اند و ادیتور به دنبال داورهای جدیدی خواهد گشت

 Under Review: این مرحله به این معنی است که مقاله شما در دست داوری است یعنی داورها پذیرفته اند که مقاله شما را داوری کننداین مرحله طولانی ترین بخش است که معمولا بین ۱ تا ۴ ماه طول می کشد

Required Reviews Complete: در این مرحله داورها فرم های داوری را تکمیل و ارسال کرده اند ممکن است دوباره مقاله به مرحله های قبلی بر گردد که نشان می دهد ادیتور احساس کرده نیاز به داوری های بیشتری وجود دارد

Decision in Process: زمانی است که ادیتورها در مورد مقاله شما تصمیم می گیرند معمولا این مرحله چند روز بیشتر طول نمی کشد با اینحال ممکن است این مرحله هم طولانی شود که دلیل آن معمولا تراکم مقالات است پس صبور باشید

Revise: به این معنی است که از شما خواسته شده که اصلاحاتی در مقاله انجام بدهید. معمولا به نویسنده مدتی زمان داده می شود که مقاله اصلاح شده را ارسال کند 

Revised Manuscript Submitted: مقاله اصلاح شده توسط نویسنده ارسال شده است

Author Declines to Revise: نویسنده ترجیح داده مقاله را اصلاح نکند و از انتشار مقاله در این مجله انصراف داده است

Completed Withdrawal: اگر از انتشار مقاله اتان در یک مجله انصراف بدهید باید درخواست خود را ارسال کنید و تا زمانی که درخواست شما پذیرفته نشود نباید مقاله خود را جای دیگری ارسال کنید

Completed Reject: اگر بعد از داوری یا داوری مجدد پس از دریافت اصلاحات مقاله شما رد شود این حالت را نشان می دهد.

Completed Accept: مقاله شما پذیرفته شده و باید در انتظار مراحل چاپ باشید

در بعضی سیستم ها ترتیب به این شکل است

Awaiting Reviewer Selection: انتخاب داورهای مناسب توسط ادیتور

Awaiting Reviewer Invitation: داورها انتخاب شده اند و منتظر پذیرش انجام داوری است

Awaiting Reviewer Assignment: تعدادی از داورها انجام داوری را پذیرفته اند اما هنوز به تعداد کافی نرسیده است

Awaiting Reviewer Scores: تعداد کافی پذیرفتند مقاله شما را داوری کنند و ادیتورها منتظر نظرات آنها هستند

Awaiting Recommendation” and/or “Awaiting Decision بعد از پایان داوری هستند و ادیتورها تصمیم می گیرند با مقاله شما چکار کنند

به کانال ما بپیوندید
https://t.me/joinchat/AAAAAFAu4I-xUxtnCE927w
ارتباط با مدیریت
@hadiraanjbar

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *