هنگامی که یک مقاله به مجله علمی با کیفیت عالی ارائه می شود،حتی قبل از اینکه توسط سردبیر دیده و برای بررسی ارسال شود، مورد بررسی دقیق قرار می گیرد. در Elsevier، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از مقالات حتی به مرحله داوری نمی رسند. ۸ دلیل عمده برای این موضوع وجود دارد. در ادامه هر روز به یکی از این موارد خواهیم پرداخت و راهکارهایی برای اجتناب از آنها پیشنهاد می کنیم.
اول: مقاله از غربالگری فنی عبور نمی کند
مقالات قبل از اینکه حتی به سردبیر برسند برای عناصر فنی بررسی می شوند. دلایل اصلی رد آنها عبارتند از:
مقاله حاوی عناصری است که مظنون به پلیجریسم هستند، یا در حال حاضر در مجله دیگری در حال بررسی است.ورد بررسی قرار گرفته است. (بازنشر مقاله یا اجزا آنی ، ارسال همزمان به یک یا چند مجله یا استفاده از متن یا تصاویر بدون اجازه مجاز نیست.)
مقاله کامل نباشد یعنی فاقد عناصر کلیدی مانند عنوان، نام نویسندگان، وابستگی ها، کلمات کلیدی، متن اصلی، مراجع و تمام جداول و ارقام باشد).
انگلیسی برای پروسه بررسی مناسب نیست
شکل ها کامل نیستند یا برای خواندن به اندازه کافی روشن نیستند.
مقاله مطابق با راهنمای نویسندگان برای مجله به آن ارائه نشده است.
منابع ناقص یا بسیار قدیمی هستند.
این دلایل باعث می شوند که مقاله شما حتی به دست سردبیر نرسد. برای پیشگیری از این موضوع چند راهکار ساده به شما پیشنهاد می کنیم:
نرم افزارهای مدیریت داوری جدید به طور خودکار متن شما را از نظر مشابهت های متنی بررسی می کنند ممکن است متن مقاله را خودتان نوشته باشید یا از سرویس های مترجم استفاده کرده باشید در هر دو حالت امکان وجود مشابهت بین متن شما با مقالات دیگر وجود دارد پس بررسی متن با یک سرویس مشابه می تواند به شما کمک کند از این مشکل پیشگیری کنید
در بسیاری از موارد مقالات برای انتشار به چند مجله ارسال می شوند و خیلی از اوقات این فرآیند باعث می شود نویسندگان از راهنمای مجلات به طور دقیق پیروی نکنند به همین دلیل استفاده از خدمات قالب بندی می تواند به شما کمک کند راهنمای نویسندگان را به طور دقیق رعایت کنید
منابع نامناسب مثل همایش های داخلی، کتاب های ترجمه شده یا تالیف داخلی، مقالات ایندکس نشده داخلی می توانند شانس شما را برای یک داوری مناسب کم کنند امروزه نرم افزارهای داوری منابع شما را با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارند بررسی می کنند پس منابع خود را از بانک های معتبر مثل پاب مد انتخاب کنید
دلیل اصلی رد شدن مقالات افراد غیر انگلیسی زبان نگارش نامناسب، روان نبودن و خطاهای گرامری و قابل فهم نبودن آن برای خواننده انگلیسی زبان است. متن مقالات انگلیسی باید برای یک فرد با سطح تحصیلات متوسط در کشورهای انگلیسی زبان قابل فهم باشد استفاده از خدمات پروف رید به وسیله متخصصین انگلیسی زبان می تواند به شما کمک کند.
هنگامی که یک مقاله به مجله علمی با کیفیت عالی ارائه می شود،حتی قبل از اینکه توسط سردبیر دیده و برای بررسی شود مورد بررسی دقیق قرار می گیرد. در Elsevier، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از مقالات حتی آن را به داوری نمی رسند. ۸ دلیل عمده برای این موضوع وجود دارد. در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
اول: مقاله از غربالگری فنی عبور نمی کند
مقالات قبل از اینکه حتی به سردبیر برسند برای عناصر فنی بررسی می شوند. دلایل اصلی رد آنها عبارتند از:
مقاله حاوی عناصری است که مظنون به پلیجریسم هستند، یا در حال حاضر در مجله دیگری در حال بررسی است. (بازنشر مقاله یا اجزا آن ، ارسال همزمان به یک یا چند مجله یا استفاده از متن یا تصاویر بدون اجازه مجاز نیست.)
مقاله کامل نباشد یعنی فاقد عناصر کلیدی مانند عنوان، نام نویسندگان، وابستگی ها، کلمات کلیدی، متن اصلی، مراجع و تمام جداول و ارقام باشد).
انگلیسی برای پروسه بررسی مناسب نیست
شکل ها کامل نیستند یا برای خواندن به اندازه کافی روشن نیستند.
مقاله مطابق با راهنمای نویسندگان برای مجله به آن ارائه شده است.
منابع ناقص یا بسیار قدیمی هستند.
۲٫ موضوع مقاله در اهداف و حوزه مجله نیست
دانش جدیدی در مورد موضوع مرتبط با مجله در مقاله شما وجود نداشته باشد و تکرار نتایج قبلی باشد
۳٫ مقاله کامل نباشد
تنها در مورد برخی از مطالعات مهم در زمینه مورد بررسی بحث کرده باشید و تعدادی دیگر را نادیده گرفته باشید
۴٫ روش ها و / یا تجزیه و تحلیل داده ها ناقص باشد
مطالعه فاقد گروه های کنترل مشخص و یا سایر معیارهای مقایسه است.
روش مطالعه به شکلی قابل تکرار باشد توضیح داده نشده است
تجزیه و تحلیل از لحاظ آماری معتبر نیست و یا از هنجارهای زمینه پژوهش پیروی نمی کند.
۵٫ نتیجه گیری بر مبنای بقیه مقاله قابل توجیه نیست.
استدلال ها در نتیجه گیری غیر منطقی، بدون ساختار و یا نامعتبر هستند
داده ها نتیجه گیری را پشتیبانی نمی کند.
نتیجه گیری با میزان قابل توجهی از منابع موجود در تضاد است
۶٫ مقاله بخشی ازنتایج یک پژوهش است که در یک مقاله متفاوت منتشر شده است.
مقاله به وضوح بخشی از یک مطالعه بزرگتر است، که تقسیم شده تا جای ممکن از آن مقاله استخراح شود
۷٫ درک مقاله سخت است
زبان، ساختار یا اشکال خیلی بد ارائه شده اند که ارزیابی مقاله را مشکل می کنند. از یک فرد انگلیسی زبان بخواهید مقاله شما را بخواند
۸٫ مقاله خسته کننده است.
مطالب مورد علاقه خوانندگان مجله نیست

متن برگرفته از ۸ دلیلی که مقاله شما را رد می کنم به قلم Peter Thrower سردبیر مجله کربن از انتشارات Elsevier
https://www.elsevier.com/connect/8-reasons-i-rejected-your-article

به کانال ما بپیوندید
https://t.me/joinchat/AAAAAFAu4I-xUxtnCE927w

ارتباط با مدیریت
@hadiraanjbar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *