هر پژوهشی هر قدر هم که خوب انجام شده باشد دارای محدودیت هایی است. بهتر است قبل از این که داور مجله این محدودیت ها را به رخ شما بکشد خودتان آنها را شناسایی کنید و آنها را در پایان مقاله خود در بخش محدودیت ها بیاورید تا نشان دهید نسبت به آنها آگاهی دارید. تنها به نوشتن لیستی از مدودیت ها بسنده نکنید و توضیح بدهید که این محدودیت چگونه بر نتایج شما تاثیر گذاشته است. ممکن است پژوهش شما چندین محدودیت داشته است اما شما فقط باید به محدودیت هایی اشاره کنید که مستقیما به مشکل پژوهشی شما مربوط هستند. مثلا اگر در یک متاآنالیز هدف شما بررسی متون منتشر نشده نباشد نیاز نیست که آنرا به عنوان یک محدودیت عنوان کنید.

نمونه مواردی که می توانید در محدودیت ها به آنها اشاره کنید:

۱٫ یکی از موارد مهم که در محدودیت ها می تواند مطرح شود نقاط ضعف و قوت ابزارهای پژوهش است به عنوان مثال شما ابزاری را انتخاب کردید که برای غربالگری استفاده می شود _ ابزارهای غربالگری معمولا موارد مثبت را زیاد نشان می دهند – در این صورت اگر در پایان جمع آوری داده ها درصدی از موارد ابتلا که به دست آوردید خیلی بیشتر از مطالعات قبلی باشد می توانید به عنوان یک محدودیت آنرا ذکر کنید. این تنها مثالی است که بتوانید ضعف های ابزار پژوهش خود را بیان کنید

۲٫ نحوه اجرای پژوهش نیز ممکن است یکی از محدودیت های پژوهش باشد مثلا اگر دسترسی به گروه خاصی نداشتید که مطالعات قبلی در بحث مقاله شما نشان دادند که بر نتایج تاثیر گذار هستند باید آنرا بیان کنید

۳٫ حجم نمونه یکی از موارد مهمی است که می توانید در محدودیت ها ذکر کنید کم بودن حجم نمونه را می توانید با توصیه به انجام پژوهش های با حجم نمونه بزگتر بیان کنید و بنویسید در صورتی که حجم نمونه بزرگتری داشتید احتمال داشت نتایج دقیق تری را بهدست بیاورید. کم بودن حجم نمونه را معمولا در پژوهش های کمی به کار می برند.

۴٫ نو آوری شما در پژوه شممکن است باعث شود شما منابع کمی در دسترس داشته باشید. یکی از محدودیت های پژوهش که در چنین مواردی می توانید آنرا در پایان مقاله خود بنویسید همین کمبود منابع برای مقایسه نتایج است. مثلا اگر بخواهید در مورد نقش ارزهای مجازی بر اقتصاد مطلبی را در سال ۲۰۱۸ منتشر کنید ممکن است مقالات زیادی برای استناد و تقویت بحث خود نداشته باشید.

پروف رید ایران سریع تر از همه، مورد اعتماد جامعه دانشگاهی

به کانال ما بپیوندید

https://t.me/joinchat/AAAAAFAu4I-xUxtnCE927w

ارتباط با مدیریت

@hadiraanjbar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *